شرایط و ضوابط خرید

    § 1

ضوابط

تمامی سفارشات که از سوی خریدار از طریق ایمیل, تلفن, فکس یا نامه به کتابفروشی نما ارئه می شود مشمول قوانین , مقررات و شرایط زیر می باشد. قرارداد فروش تنها با تایید کتابفروشی نما بسته خواهد شد مه این تایید می تواند بصورت ارسال کتاب به خریدار باشد.خریدار این قوانین را همراه با سفارشات خود به کتابفروشی نما می پذیرد. هر گونه تغییر در قرارداد از سوی خریدار , نیاز به تایید کتابفروشی نما دارد.

 

§ 2

بستن قرارداد

خریدار با  ارائه سفارش خود را از طریق فکس، پست الکترونیک و یا سبد فروشگاه آنلاین، قرارداد خرید را ارئه میکند. فروشنده این قرارداد را با فرستادن سفارش و یا تحویل حضوری در کتابفروشی تایید  میکند. . تایید قرارداداز سوی کتابفروشی نما الزامی نیست.

 

§3

ارسال

 ارسال کالا  یا به صورت فرستادن آن به آدرسی که از سوی خریدار ارائه شده است و یا بصورت تحویل آن بصورت حضوری به مشتری در کتابفروشی نما میسر می باشد. در صورت ارسال کالا بهای پست از طرف خریدار تقبل می شود.در صورت ارسال به خارج از آلمان هزینه های اضافی پست و گمرک نیز متوجه خریدار می باشد.فروشنهد متعد می شود که سفارشات را در زمان اعلام شده ارسال کند مگر آنکه موجب این تاخیر ,تاخیر در فرستادن سفارش از سوی سایر انتشارات باشد.

کتابفروشی نما اجازه دارد که سفارش را بصورت قسمتهای جداگانه ارسال کند. در این صورت خریدار متحمل هزینه اضافی نخواهد شد. .

 

§ 4

پرداخت صورت حساب

کتابفروشی نما صورت حساب را همراه با سفارشات ارسالی در داخل آلمان  ارسال میکند , برای خریداران خارج تنها پس از پرداخت صورت حساب ارسال شده, سفارشات فرستاده می شود.این صورت حسابها به محض ارسال باید سریعا و بدون کمی و کاستی پرداخت شود.تا پرداخ کامل صورت حساب کالاها جزو اوال کتابفروشی نما محسوب می شود. برای کسری ناموجه در پرداخت صورت حساب یا فرستادن یادآوری برای پرداخت سفارشات در صورت دیرکرد هزینه کارکردی بف بفای پنج ایرو نیز به صورت حساب اضافه خواهد شد. در صورت تاخیر بیش از اندازه در پرداخت صورت حساب همچنین بهره پنج درصدی نیز منظور می شود.  .  

§ 5

ارسال اشتباه

خریدار موظف می باشد ارسال اشتباه یا ایرادهای واضح کالا را بلافاصله حداکثر تا چهارده روز پس از خریدو ایرادهای پنهان مانند زدگی در کتاب یا صفحات تکراری را بلافاصله پس ازدیدن به کتابفروشی نما گذارش دهد.در صورت صحیح بودن کالای اشتباه یا دارای ایراد با کالایی که در صورت حساب قید شده و فاقد ایراد می باشد تعویز می شود. اگر این امر ممکن نباشد بهای کالا مجددا به خریدار برگردانده می شود.  

 

§ 6

فسخ قرارداد

خریدار مجاز است مه قرارداد را تا چهارده روز پس از دریافت کالا فسخ کند.فسخ قرارداد تنها زمانی ممکن است که خریدار به موقع این موضوع را بصورت کتبی یا از طریق پست یا فکس یا ایمیل  اعلام نمایید. یا در این فاصله زمانی کالا را مجددا به کتابفروشی نما باز پس بفرستد.

در این بین اگر سفارشات زیر چهل ایرو باشد هزینه باز پس فرستادن برعهده مشتری و اگر صورت حساب بالای چهل ایرو باشد هزینه بازپس فرستادن برعهده کتابفروشی نما می باشد  در این صورت باید ارزانترین گزینه پستی انتخاب شود.  بهای پرداخت شده از سوی مشتری از مسترد خواهد شد.

در صورتی که کالایی غیر قابل پس فرستادن باشد  به خریدار قبل از خرید اطلاع داده خواهد شد.

کالاهایی مانند نوار کاست سی دی و دی وی دی و برنامه های نرم ا فزاری مشمول قانون فسخ قرارداد نمی باشند.

در صورتی که کالا بصورت مشخصی استفاده شده باشد یا آسیب دیده باشد از بهای بازپرداخت به نسبت آسیب کاسته خواهد شد.

 

§ 7

گمرک

در صورت ارسال کالای سفارشی شما خارج از منطقه اتحادیه اروپا باشد ممکن است که مالیاتها و یا گمرک از سوی کشور مورد نظر وضع شود این هزینه اضافی را خریدار تقبل میکن 

 

§ 8

مالکیت

 کالای ارسالی تا پرداخت نهایی صورت حساب جزو اموال کتابفروشی نما محسوب می شود.

 

§ 9

مسئولیت

  کتابفروشی در صورت سهل انگاری یا خسارت عمدی مسئول خسارات وارده است. مسئولیت تاخیر در تحویل در صورت ارسال به موقع از طرف کتابفروشی نما , متوجه این کتابفروشی نیست.   

 

§ 10

صلاحیت

 در صورتی که خریدار تاجر می باشد این قوانین اعمال می باشد

قوانین آلمان و اتحادیه اروپا در کل رابطف حقوقی بین خریدار و کتابفروشی نما صدق می کند.

در صورت فروش مجدد خریدار موظف به رعایت قوانین آلمان در مورد قیمت کتابها می باشد

کتابفروشی نما مجاز است در محدوده خود یا در محدوده خریدار از او شکایت کند

 

§ 11

حریم خصوصی

 کتابفروشی نما متعهد می شود که اطلاعات داده شده از سوی خریدار را تنها به منظور رسیدگی و انجام دستور  خریدار استفاده نماید. کتابفروشی نما این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص سومی اعم از حقیقی یا حقوقی قرار نمی دهد مگر با اطلاع و رضایت خریدار.

 

§ 12

خردسالان

 کتابفروشی نما از ارئه خدمات به اشخاص زیر سن قانونی معذور می باشد

§ 13

استثنا

اگر در مفاد قرارداد بالا نکاتی منظور نشده است, یا در مواردی که در قرارداد فوق قید نشده است قانون مرجع می باشد.

سبد خرید
شما آیتمی در سبد خرید خود ندارید.