درمان و کنترل فشار خون با طب سنتی کیاهی

کاظم کیانی
€7/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

در این كتاب، اطلاعاتی درباره علل افزایش فشار خون نیز راه‌های پیش‌گیری و درمان آن فراهم آمده، همچنین نحوه اندازه‌گیری فشار خون بیان شده است