درمان گیاهی پنجاه و یک بیماری زنان

محمد حسن نعیمی
€12/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

شرح بیماری، علایم، علل، مضرات، درمان گیاهی و هومیوپاتی، درمانهای خوراکی و موضعی به تفکیک

 

در کتاب حاضر، ضمن معرفي ۵۱ بيماري زنان همچون: «آندومتريوز»؛ «بيماري‌هاي لگن»؛ «کانديدازيس»؛ «کم‌خوني دختران»؛ «سندرم موتوپوز»؛ «هيپرومنوره»؛ «يرقان سفيد»؛ «نازايي»؛ «سيستوسل و...،‌ راه‌هاي درمان طبيعي (گياهي) هر يک از بيماري‌ها، شرح داده شده است. در پايان کتاب نيز فهرست نام بيماري‌ها به انگليسي و منابع ويتامين‌ها و املاح اشاره شده در کتاب، آورده شده است