طب الکبیر یا فرشته نجات

محمد سرورالدین
€20/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

ما در اين كتاب شما را به اسرار نهفته در خوراكي ها آشنا كرده و رمز طول عمر يعني آب حيات را به شما ثابت خواهيم كرد كه كليه امراض مستقيم و غيرمستقيم با سوء تغذيه ارتباط داشته و درمان همگي بيماريها در مواد غذائي جمع شده است.

 

با تغذيه نه تنها مي توان امراض عفوني را معالجه كرد، بلكه با خوردن غذاي خوب و متناسب مي توان از ابتلا به كليه امراض جلوگيري كرد.