بین دو جهان

رکسانا صابری
€22/00 شامل مالیات

Bookmark and Share


رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی در بهمن ماه ۱۳۸۷ به اتهام فعالیت رسانه‌ای بدون مجوز در تهران دستگیر شد. اتهام او در اواسط فروردین ماه ۱۳۸۸ جاسوسی اعلام و در اواخر فروردین ۱۳۸۸ به ۸ سال زندان محکوم شد.

در اردیبهشت ماه و یک روز پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر، مجازات صابری به 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت و در همان روز از زندان آزاد گردید. رکسانا صابری، پس از آزادی از زندان اوین، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، به همراه پدر و مادرش، تهران را به مقصد وین در کشور اتریش ترک کرد

یک سال پس از خروج از ایران، رکسانا صابری کتاب خاطرات‌اش را منتشر کرد..