ایمان به خون آلوده

مهرانگیز کار
€17/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

"هشت ساله بودم که فدائیان اسلام به جان برادر ۱۶ساله ام افتادند و زندگی خانوادگی ام را آشفته ساختند و احساس امنیت را از ما ربودند. نخستین جدائی خانوادگی که از جنس تبعید بود و حکومت در آن نقشی نداشت بر ما تحمیل شد. تصویر کوچکی از این رویداد را که نقشی از آن بر حافظه کودکی ام ثبت شده درکتابی نگاشته ام و به چاپ سپرده ام. کتاب "ایمان به خون آلوده" نام دارد.." (بی بی سی)

مهرانگیز کار وکیل،روزنامه‌نگار، و فعال اجتماعی در زمینه حقوق بشر،حقوق زنان است.

او متولد سال۱۳۲۳در شهراهوازو دانش‌آموخته دوره کارشناسی رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران است.

در فروردین سال۱۳۷۹مهرانگیز کار در کنفرانس «ایران بعد از انتخابات» که توسط بنیاد هانریش بل دربرلین برگزار شده بود (مشهور به کنفرانس برلین شرکت کرد. مهرانگیز کار پس از بازگشت به ایران دستگیر شد.

مهرانگیز کار از سال۱۳۸۱در تبعید به سر می‌برد و با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر جهان از جمله دانشگاه هاروارد در زمینه حقوق بشر همکاری می کند

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: