ماه عسل شهربانو

نویسنده: مهشید امیرشاهی
€22/00 شامل مالیات

Bookmark and Share
شابک׃ 978-91-977241-7-3 زبان׃ فارسي
ويرايش׃ دوم گروه سني׃ بزرگسال
نوع جلد׃ سليفون مصور׃ خير
صفحه׃ 358 سال چاپ׃ 1389
تعداد جلد׃ 1 محل چاپ׃ استكهلم
قطع׃ رقعي ناشر׃ انتشارات فردوسی
وزن׃ 610   (گرم) مدت ارسال׃ 48 ساعت
کتاب سوم مادران و دختران