حدیث نفس مهراولیا

نویسنده: مهشید امیرشاهی
€18/00 شامل مالیات

Bookmark and Share
شابک׃ 978-91-977241-3-5 زبان׃ فارسي
ويرايش׃ اول گروه سني׃ بزرگسال
نوع جلد׃ سليفون مصور׃ خير
صفحه׃ 332 سال چاپ׃ 1388
تعداد جلد׃ 1 محل چاپ׃ استكهلم
قطع׃ رقعي ناشر׃ انتشارات فردوسی
وزن׃ 550   (گرم) مدت ارسال׃ 48 ساعتکتاب چهارم مادران و دختران