فرهنگ ترکی به فارسی سنگلاخ: از سده‌ی دوازدهم هجری

محمدمهدی‌بن‌محمدنصیر استرآبادی , ویراستار: روشن خیاوی
€9/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

"نویسنده در این کتاب، پس از ارائه زندگی‌نامه‌ای از «محمد بن حسین کاشغری» ادیب؛ و از چهره‌های معروف در زبان ترکی و فرهنگ عامیانه و شفاهی آسیای میانه و از دودمان قراختاییان، دیوان «لغات الترک» کاشغری را معرفی و ویژگی‌های مختلف تاریخی و جغرافیایی این دیوان را بررسی کرده است. ضمن آنکه مصطلحات مهم دیوانی این کتاب و تطوّرات آنها در دوران‌های مختلف تاریخی نیز شرح داده شده است."