سه مكتوب

ميرزا آقاخان کرمانی ویراستار دکتر محجوب
€20/00 شامل مالیات

Bookmark and Share
شابک׃ 3-935249-34-0 زبان׃ فارسي
ويرايش׃ اول گروه سني׃ بزرگسال
نوع جلد׃ سليفون مصور׃ خير
صفحه׃ 406 سال چاپ׃ 1379
تعداد جلد׃ 1 محل چاپ׃ اسن - آلمان
قطع׃ رقعي ناشر׃ نشر نيما
وزن׃ 750   (گرم) مدت ارسال׃  

 سه مقاله انتقادي به شكل " سه مكتوب" به قلم پرشورترين متفكر انقلابي يكصد و پنجاه سال اخير ايران با پيشگفتاري درباره زندگي، آثار و تحولات فكري ميرزا آقا خان.

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: