پنج نقد بر کتاب تولدی ديگر

مولف/نويسنده : شفا، شجاع الدين
€12/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

پنج نقد بر كتاب تولدي ديگر در نشريات فارسي برونمرزي در سالهاي 1379 و 1380 ( ره آورد و ايرانشهر در اوس آنجلس، مهرگان در واشينگتن، كاوه در مونيخ و پاسخهاي آنها منتشره در همان مجلات)

مولف/نويسنده : شفا، شجاع الدين
ویراستار/گردآورنده : شفا، شجاع الدين
ناشر : فرزاد

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: