در دامگه حادثه

گفتگو با پرویز ثابتی عرفان قانعی فرد
€45/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی

گفتگو با پرویز ثابتی

عرفان قانعی فرد

شرکت کتاب امریکا

 

پرویز ثابتی در سی و سومین سالروز رفتن شاه در ٢٦ دی و آمدن آیت‌الله خمینی به ایران در ١٢ بهمن ١٣٥٧، شرکت کتاب در لس انجلس، کتاب تاریخی مشهوری را به زیر چاپ برد. «در دامگه حادثه»، کتابی است که در آن عرفان قانعی فرد – محقق تاریخ معاصر - با پرویز ثابتی – مقام امنیتی مهم و مشهور دوران محمد رضا شاه پهلوی – به گفتگویی مبسوط نشسته است و در آن کتاب به بررسی حوادث سالهای ١٣٣٧ – ١٣٥٧ پرداخته شده، این کتاب در ٦٨٠ صفحه، در قطع وزیری، در ایام سالروز انقلاب، در ٥٥٠٠ نسخه در اختیار علاقمندان در سراسر جهان، قرار می گیرد. ساواک - سازمان امنیت و اطلاعات کشور - از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷، سازمان اصلی پلیس امنیتی و اطلاعاتی ایران که افرادی مانند تیمور بختیار، حسن پاکروان، نعمت‌اله نصیری و ناصر مقدم، به ترتیب ریاست آن را بر عهده داشتند. اداره سوم یا امنیت داخلی، یکی از مهم‌ترین ادارات این سازمان امنیتی بود که شاید با پر حادثه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران، همگام بوده. یکی از مشهورترین مقام‌ها و عاقبت، روسای مطرح این اداره، پرویز ثابتی است و شاید گفته‌های او، برای محققان تاریخ، بسیار حائز اهمیت باشد و افرادی او را مخزن‌الاسرار و بانک اسرار ناگفته حکومت گذشته می‌نامند که در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ فروپاشید.