اشک سبلان

رمان تاریخی ابراهیم دارابی
€40/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

در دو جلد

در این دوران و شرایط حساس و خطیر و سرنوشت ساز میهنمان که با چندین دهه بمباران تبلیغات آریا مهری و نیروهای واپسگرا برای وارونه جلوه دادن تاریخ معاصر ایران و دگرگون نمایاندن واقعیت ها و رویدادهای تاریخی، بسیاری حقایق از دید مردم میهنمان پنهان نگه داشته شده ((رمان تاریخی اشک سبلان)) «نوشته ابراهیم دارابی» از کتاب هایی است که ضرورت خواندن و دقت و تامل بر مطالب مطروحه ی آن، نیازی هست انکارناپذیر. در این اثر درخشان هنری که رویدادهای تاریخی کشورمان از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷ در وجهی هنری، تخیلی برگرفته از واقعیت های اجتماعی آن دوران بازگو می شود ، موختنی های بس فراوانی می توان یافت که با قلمی جذاب و گیرا ساخته و پرداخته گشته است

.

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: