قطار شب به لیسبون

پاسکال مرسیه زهرا نیکان پور
€10/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

معرفی کوتاه:کتاب حاضر، رماني چندبعدي، جذاب و گيرا است. نويسنده در اين رمان، با قلم تواناي خود نشان مي‌دهد که چگونه مي‌شود داستان را با تفکري فلسفي و روان‌کاوان در هم آميخت، بي‌آنکه به آن‌ها صدمه‌اي وارد شود؛ يعني آگاهي و تسلط بر تجسم باستاني و تجسم فلسفي. او در ساختار داستان نوعي هيجان بنا مي‌کند که خواننده را از همان ابتدا از جا مي‌کند و با خود مي‌برد و خواننده، بي‌آنکه زمان را حس کند، دوست دارد فقط آن را بخواند. در داستان مي‌خوانيم: «حرکت با قطار روي ريل‌ها، براي «پرادو» حرکت قوه تخيل بود که مانند آب در بستر رودخانه جاري مي‌شد. حرکتي بود که ضمن آن، فانتزي روان مي‌گشت و تصاوير محبوس در صندوق‌خانه روان به بيرون مي‌تراويدند».

 

 

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: