چرا مردان دروغ می گویند و زنان گریه می کنند

نویسندگان/مترجم: آلن و باربارا پیرز / حوریا موسایی
€6/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

نشر تهران

272 صفحه

چاپ سوم  1389

 

 

چرا مردان از قبول مسئولیت خودداری می کنند ، هفت کاری که مردان انجام می دهند و زنان را دیوانه و عصبی می کنند ، چرا زنان هیچ وقت سراغ اصل مطلب نمی روند، حل هفت راز بزرگ درمورد مردان ، چرا زنان بیشتر از مردان گریه می کنند و دلیل آن چیست ؟ شناخت سیستم امتیازدهی کاملا محرمانه زنان ، سیستم عملکرد مغز زنان چگونه است ،شیوه های معمول باجگیری عاطفی زنان و... ده ها مطلب خواندنی دیگر در مورد شناخت زن ها و مرد ها