کجاست ساحل آرامش

زندگینامه امانوئل تو (از فعالین اقتصادی دوران شاه) نویسنده مریم بهادرزاده ویراستار میترا مفیدی
€30/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

کجاست ساحل آرامش

زندگینامه امانوئل تو (از فعالین اقتصادی دوران شاه)

نویسنده مریم بهادرزاده

ویراستار میترا مفیدی

با بیش از 50 تصویر رنگی

604 صفحه، در قطع وزیری

انتشارات خاوران