یک دقیقه برای خودم

دکتر اسپنسر جانسون صدیقه ابراهیمی چاپ هشتم
€4/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

لازم است حتّی برای یك دقیقه هم كه شده فكر كنیم كه چگونه تحرّك بیشتر، شادی بیشتر و حال بهتری برای خود ایجاد كنیم‏.‏ شوخی بجا، خنده و طنز غذای روح هر انسان است‏.‏ كاربرد بیشتر این كتاب برای خانواده است‏.‏ مطالعه این كتاب برای مدیران نیز بسیار مفید است‏.‏ به طور خلاصه این كتاب ساده و عمیق كمكی است در بالابردن فرهنگ مراقبت از خود و دیگران و بهداشت روان انسان، خانواده ها و سازمانها و مدیریت‏.‏

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: