نقش دشتی در تاریخ و ادب معاصر ایران

دکتر مهدی ماحوزیقیمت قدیم:  €15/00 شامل مالیات
€10/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

نگارنده در این مجموعه کوشیده است چهره 'علی دشتی' و جایگاه او را در عرصه فرهنگ و ادب معاصر نشان دهد. به همین منظور, ابتدا به اختصار شرحی از زندگی او آورده شده سپس فهرستی از آثار علی دشتی و کتاب شناسی مقاله‌های مربوط به آثار دشتی درج گردیده است. 'دشتی در قلمرو نثر فارسی' معرفی نثر علی دشتی است که طی آن نثر وی با این مختصات ـ همراه با نمونه‌هایی ـ بررسی می‌شود: نثر سیاسی, نثر توصیفی, نثر تحلیلی و انتقادی, نثر داستانی, نثر خاطره‌نویسی, و نثر در عرصه ترجمه. در بخش دیگر کتاب, رای صاحب‌نظران درباره دشتی و آثار او ـ همراه با خاطراتی چند از دشتی و معاصران وی ـ آورده شده و در انتها, سروده‌هایی در رثای علی دشتی به طبع رسیده است.