ریشه های تاریخی امثال و حکم

مهدی پرتوی‌آملیقیمت قدیم:  €8/00 شامل مالیات
€5/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

ریشه های تاریخی امثال و حکم کتابی است بسیار غنی که توسط مهدی پرتوی آملی نگاشته شده. این کتاب حاصل 25 سال پژوهش وی می باشد و می توان به جرات این کتاب را در حوزه ضرب المثل ها یک کتاب مرجع و بسیار مفید دانست. نویسنده در این کتاب ، ضرب المثلهای ایرانی را ذکر می کند و سپس ریشه تاریخی آنها را نیز می نویسد که در نوع خود بسیار زیبا است.

مهدی پرتوی آملی، متولد آمل و  ریشه یاب حکم و امثال زبان شیرین فارسی، گردآورنده فرهنگ عوام آمل و گزیده های تاریخ، معلمی دانادل و دلسوز که از آغاز جوانی تا آستانه بازنشستگی در ساری، بابل، آمل، گیلان و تهران در کار تعلیم و تربیت و تا واپسین دم حیات در کار تحریر و تألیف بود. چند سال هم با سمت رایزن فرهنگی و معاونت سرپرست مدارس ایرانی، عراق در بغداد و نجف اشرف و دیگر شهرها و عتبات عالیات با همت بلند و ذوق سرشار هموطنان خود را در آن دیار نیز از برکات دانش و حکمت بهره مند می ساخت.

کتاب ریشه های تاریخی امثال و حکم  از این نگاه برای جامعه شناسان بسیار مفید است که ضرب المثل هاي ملل مختلف نشان دهنده افكار و روحيات آنان است و جامعه شناسان مي توانند از آن ها در شناخت ويژگي هاي روحي آن جامعه بهره گيرند. در حقيقت ضرب المثل مي تواند وسيله اي براي كالبد شكافي سلوك اجتماعي و عقايد جاري در جوامع و شناخت آن بر اساس نشانه هاي فرهنگي و علايم خارجي به كار گرفته شود.