الصّیدنه فی الطّب

نویسنده : ابوريحان بيرونى مترجم : باقر مظفر زادهقیمت قدیم:  €35/00 شامل مالیات
€25/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

كتاب عربی الصیدنه فرهنگی است الفبایی درباره داروهای گوناگون، همراه با نام هر دارو به زبانهای مختلف (عربی، یونانی، سریانی، هندی و برخی از زبانهای آسیای مركزی و جنوبی)، و توضیحاتی درباره نام عربی داروها و صورتهای گوناگون و مترادفات آنها و نمونه‌های بسیاری از اشعارعربی كه نام داروها در آنها آمده است. در این كتاب همچنین به شكل و بو و كیفیات دیگر داروها در آنها آمده است. در این كتاب همچنین به شكل و بو و كیفیات دیگر داروها و مبدأ و صفات آنها و تقلباتی كه داروسازان در داروهای مختلف می‌كنند و نیز بدل یا جانشین داروها و گاهی هم خواص درمانی آنها اشاراتی شده است. تنها نسخه عربی به دست آمده از این اثر دارای تاریخ كتابت 678ق است كه در مقایسه با ترجمه فارسی آن، كه ظاهراٌ كامل است، 18 افتادگی دارد. كتاب حاضر را می‌توان كاملترین و صحیحترین نمونه تصحیح شده عربی الصیدنه دانست. بحث درباره نسخه‌های گوناگون عربی و فارسی این كتاب و تفاوتهای آنها با هم، ارائه دلایلی دال بر راه یافتن اضافاتی به نسخه‌های ترجمه فارسی این اثر، تعیین افتادگیهای نسخه اصلی، معرفی چاپهای عربی و ترجمه‌های روسی و فارسی و آلمانی اثر ازجمله اطلاعات ارزشمندی است كه در مقدمه مفصل مصحح می‌خوانیم. مصحح مواضع مطابق آن در ترجمه فارسی پر كرده است. فهرستهای راهنمای مفصل (در 159 ص)، خصصوصاٌ «فهرست نامهای علمی گیاهان و جانوران و كانیها» و «فهرست لغات یونانی»، ازجمله ویژگیهای این كتاب است. از كتاب الصیدنه دو ترجمه در دست است. ترجمه فارسی از ابوبكربن علی عثمان‌كاشانی (كه باهمت و تصحیح منوچهر ستوده و ایرج افشار و توسط شركت افست، در سال 1358 در دو جلد منتشر شد) و ترجمه روسی از او. ای. كریموف (تاشكند، 1973). مقدمه كتاب را هم ماكس مایرهوف در سال 1932 به آلمانی ترجمه كرده است. كتاب حاضر با چاپ و كاغذ و صحافی مرغوب و حروفچینی و صفحه‌آرایی و شیوه ارجاعاتی مناسب با چنین متونی عرضه شده است.