جامعه شناسی انتقادی

نويسنده : آدورنو-هابرماس-بنیامین-هورکهایمر-مارکوزه-نویمان
€14/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

ناشر :اختران 

نويسنده : آدورنو-هابرماس-بنیامین-هورکهایمر-مارکوزه-نویمان

مترجم : حسن چاوشیان

١٣٨٥, چاپ اول شابك : ٩٦٤٧٥١٤٩٠٥

وزن و نوع جلد : ٧٠٠ گرم، نرم