یاد مانده ها از زندان تا تبعید

ابراهیم محجوبی
€10/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

انتشارات فروغ

شابک: 7-11-943147-3-978

درباره نویسنده یادمانده ها؛

ابراهیم محجوبی، متولد 1327 در مشکین شهر است. از سال 1343 وارد مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی شد و این فعالیت ها را در دوره تحصیل پزشکی در دانشگاه تبریز ادامه داد. در این سال‌ها، در "سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران"جذب و در همین ارتباط در سال 1353 دستگیر و زندانی گردید. در دوران زندان، به تدریج از تفکر و عمل چریکی فاصله گرفت. بعد از رهایی از زندان، با فعالیت در جریان نوبنیاد "راه‌کارگر" از همان آغاز در جبهه مخالفان جمهوری‌اسلامی قرار گرفت. با تشدید سرکوب از سوی رژیم، او نیز ناگزیر به ترک کشور شد و پس از سال‌ها کار و فعالیت در شوروی و افغانستان، سرانجام در آلمان ساکن گردید. تجارب پرهزینه اما پرارزش اقامت در کشورهای مختلف، به او یاری کرد تا از اندیشه و عمل استوار بر ایدئولوژی رویگردان بشود. کما اینکه، امروز، به عنوان "چپ پسا ایدئولوژیک" با روزنامه‌نگاری و جستارنویسی، می‌کوشد در روندهای تغییرخواهانه در کشورش شرکت جوید.