خرد و انقلاب

نام نویسنده : هربرت مارکوزه نام مترجم: محسن ثلاثی
€13/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

ماركوزه بر آن است كه در اين اثر نخست با يك استدلال علمي و مطابق با روش هاي پذيرفته شده بحث فلسفي در جهان غرب، فلسفه و منطق ديالكتيكي هگل را به عنوان بنياد فلسفي ماركسيسم، براي خوانندگان تشريح كند و سپس با تجزيه و تحليل مايه هاي اصلي آثار ماركس، نشان دهد كه ماركس از هرگونه جامعه پرستي بيزار بود و براي هيچ كس اين جواز را صادر نكرده بود كه افكار و شادكامي و آزادي اش را در پيشگاه جامعه قرباني كند.

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: