ارابه خدايان

نویسنده: اریش فون دنیکن ترجمه: سیامک بودا
€14/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

كتاب ارابه خدايان براي دوستداران مسائل ماورا و مبحث متافيزيك قطعا نامي آشنا و جنجالي است
اين كتاب كه يكي از آثار خيلي معروف اريك فون دنيكن  ميباشد در برگيرنده نكات و مباحث خيلي جنجالي و معروف فضانوردان باستاني ميباشد.
در اين كتاب اين نظريه معروف اين نويسنده مطرح ميشود و ايشان عقيده دارند كه در سالهاي خيلي دور جنگي در كهكشانها در گرفته است و قوم مغلوب براي فرار از دست تعقيب كنندگان كه قوم غالب ميباشند در راه فرار خود به زمين بر ميخورند و آنجا را پناهگاهي امن و خوب يافته و در اعماق زمين در دل غارها و جاهايي كه خود احداث ميكنند مخفي ميشوند تا آبها از آسياب بيافتد و

خوب همه موضوع رو لو ندم و ميذارم دوستان عزيز خودشون كتاب رو مطالعه كنند