سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی

محمد تقی بهار , ملک الشعرا
€40/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

در سه جلد

انتشارات زوار

چاپ دوم 1386

شابک  5-132-401-964

 

اكنون پس از گذشت نيم قرن از تأليف سبك شناسي ، چاپ جديد آن به عرصه تحقيق و ادب عرضه مي شود سبك شناسي در حقيقت تاريخ سير تطور زبان فارسي را از قديم ترين روزگاران تا تاليف كتاب پي مي گيرد و مؤلف فقيد آن ، مرحوم محمد تقي بهار (1226-1330 ش) با احاطه عظيم و وسعت اطلاعاتي كه در موضع كتاب داشته است ـ خصوصا" در زبانهاي ايران باستان ـ توانسته است چنان اثر تحقيقي مهمي را به نگارش درآورد كه اكنون نيز پس از گذشت سالها ، و با وجود تحقيقات وسيعي كه در اين باب انجام يافته ، هنوز مرجع و مأخذ مهم اين موضوع بشمار رود